020 88897363

SABAIDEE ປະຈຸບັນແມ່ນໜ່ວຍງານອອກແບບພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຊັ້ນນຳໃນ ສປປ ລາວ. ດ້ວຍປະສົບການຂອງການສໍາເລັດໂຄງການຂະຫນາດໃຫຍ່ຫຼາຍໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ວິທີແກ້ໄຂການອອກແບບພາຍໃນເຮືອນວິນລາທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງໃນແງ່ຂອງຄວາມງາມແລະປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້: ພື້ນທີ່ດໍາລົງຊີວິດທີ່ທັນສະໄຫມ, ເຕັມໄປດ້ວຍສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ. ຄວາມພໍໃຈຂອງລູກຄ້ານັ້ນຄືສີ່ງຢືນຢັນຊື່ສຽງຂອງພວກເຮົາ. ຖ້າທ່ານມີຄວາມສົນໃຈໃນການອອກແບບພາຍໃນເຮືອນວິນລ່າ, ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາເພື່ອອ້າງອີງເຖິງການອອກແບບທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ!

ການປຶກສາຫາລືທາງໂທລະສັບ

  ການອອກແບບພາຍໃນຂອງຕູ້ເຮືອນຄົວ

  ການອອກແບບພາຍໃນຫ້ອງຄົວ

  ຍ້ອນການເພີ່ມຂື້ນຂອງຈຳນວນປະຊາກອນເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ຮາບພຽງສ່ວນຫລາຍຖືກໃຊ້ ແລະ ບຸກເບີກເຮັດເປັນບ່ອນຢູ່ອາໄສຫລາຍຄົນກໍ່ມັກຈະພົບກັບບັນຫາຄືມີເນື້ອທີ່ດີນເຮືອນຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະກໍ່ສ້າງໃຫ້ເຫມາະສົມກັບດີນ ເຮືອນຂະຫນາດນ້ອຍກໍ່ບໍ່ຮູ້ຈັດແຈງສະຖານທີ່ໃຫ້ເຫມາະສົມ ໂດຍສະເພາະຫ້ອງຄົວ ຫລາຍໆຄົນແມ່ນວາງບໍ່ຖືກຫລັກການ ແລະເຮັດໃຫ້ການເຮັດເຂົ້າກີນຢູ່ບ້ານເປັນເລື່ອງທີ່ຍາກ Sabaidee Home ເລັ່ງເຫັນບັນຫານີ້. ດັ່ງນັ້ນມື້ນີ້ຈະມາສອນເທັກນີກການຈັດຫ້ອງຄົວຈັດແນວໃດໃຫ້ງາມຈັດແນວໃດໃຫ້ມີພື້ນທີ່ໃຊ້ສອຍຄົບຖ້ວນ ທິດຂອງຫ້ອງຄົວແມ່ນຕ້ອງຢູ່ຕຳແຫນ່ງທີ່ເຫມາະຢູ່ໃນທິດທາງທີ່ຮັບແສງເຂົ້າແລະລະບາຍອາກາດອອກໄດ້ດ “ທິດຕາເວັນອອກ ແລະ(...)

  ຄ່າເຟີນີເຈີອ້າງອີງຢູ່ທີ່ SABAIDEE

   error: Bản quyền thuộc về Sabaideehome