020 88897363

ອອກແບບຫ້ອງຫ້ອງການ

ຊັບພະຍາການມະນຸດ ແມ່ນປັດໃຈສຳຄັນທີ່ມີຜົນຕໍ່ຄວາມສຳເລັດ ຫລື ບໍ່ສຳເລັດຂອງບໍລິສັດ ການອອກແບບບໍລິສັດ ຕະຫລອດຮອດສະຖານທີ່ເຮັດວຽກທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ພືດຕິກຳແຮງຈູງໃຈໃນການເຮັດວຽກໃຫ້ມີປສິດທິຜົນ ລອງຄິດເບີ່ງວ່າຄົນໃນໄວເຮັດວຽກນັ້່ງຢູ່ໃນໂຕະເຮັດວຽກມື້ຫນື່ງ 8 ຊົ່ວໂມງ ຢ່າງຫນ້ອຍ 5 ມື້ຕໍ່ 1ອາທິດນັ່ງຢູ່ບ່ອນເກົ່າເຮັດວຽກຢູ່ໂຕະເກົ່າ ສີ່ງເຫລົ່ານີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້້າເບື່່ອໄດ້ງ່າຍ ມີຫລາຍການທົດລອງບົ່ງບອກວ່າ ສະພາບແວດລ້ອມໃນບ່ອນເຮັດວຽກຈະມີຜົນໃນການເຮັດວຽກ ອາລົມ ສະມາທິ ແລະຄວາມສຸກຂອງພະນັກງານ ດັ່ງນັ້ນ, ຫ້ອງການທີ່ມີສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີແມ່ນຍີ່ງເຮັດໃຫ້ພະນັກງນມີແຮງບັດານຈໃນການເຮັດວຽກທີ່ດີກວ່າເກົ່າ,”ການອອກແບບຫ້ອງການ” ໃຫ້ບໍ່ຄືກັບຫ້ອງການທົ່ວໄປ ທີ່ມີແຕ່ໂຕະ, ຕັ່ງ, ຄອມພິວເຕີ  ແຕ່ງຫ້ອງການໃຫ້ໃຫ້ດືງດູດການເຮັດວຽກ ແມ່ນສີ່ງສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງໃນຍຸກປະຈຸບັນ ເພາະວ່າຈະໄດ້ສ້າງສີ່ງແວດລ້ອມທີ່ດີໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນໃນການໃຊ້ຄວາມຄິດ ແລະການໃຊ້ຊີວິດໃນຫ້ອງການໄດ້ດີຍິ່ງຂື້ນ ເພື່ອວຽກທີ່ເຮັດອອກມາຈະມີປະສິດທິພາບສູງທີ່ສຸດ . ດັ່ງນັ້ນ,ມື້ນີ້  SABAIDEE HOME ຈະມາແນະນຳວິທີການຕົບແຕ່ງຫ້ອງການໃຫ້ນ່າປະທັບໃຈທີ່ສຸດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ການອອກແບບຫ້ອງການທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈທີ່ສຸດ

ເພາະພະນັກງານສ່ວນຫລາຍຈະໃຊ້ຊີວິດຢູ່ໃນຫ້ອງການຫລາຍກວ່າເຮືອນ ເຮັດໃຫ້ຫລາຍໆຄົນຄິດຮອດບັນຍາກາດທີ່ສະບາຍໆ.ດັ່ງນັ້ນການເຮັດວຽກຢູ່ໃນແວດລ້ອມທີ່ສວຍງາມແລະຜ່ອນຄາຍຈະຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດໄອເດຍໃຫ່ມໆ.

ການອອກແບບຫ້ອງການ – ຮູບ 1

ຕົວຢ່າງຫ້ອງການເຮັດວຽກ – ຮູບ 2

ປັດໃຈທີ່ສ້າງພື້ນທີ່ເຮັດວຽກທີ່ມີປະສິດທິພາບ

ປັດໃຈສໍາຄັນທີ່ສຸດສໍາລັບການເປັນເຈົ້າຂອງພື້ນທີ່ເຮັດວຽກທີ່ມີປະສິດທິພາບ:

1. ການແບ່ງພື້ນທີ່

ອີງຕາມລັກສະນະການເຮັດວຽກຂອງທຸລະກິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຈະມີວິທີທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນການຈັດແຈງຮູບແບບຂອງພື້ນທີ່ເຮັດວຽກ.ປົກກະຕິຫ້ອງການຈະແບ່ງອອກເປັນບ່ອນຮັບແຂກ, ບ່ອນເຮັດວຽກພະນັກງານ, ຫ້ອງເຈົ້ານາຍ, ຫ້ອງປະຊຸມ.

ການແບ່ງພື້ນທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ

2. ສີຂອງຫ້ອງການ

ສີ ທີ່ແຕກຕ່າງຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ອາລົມທີ່ຕ່າງກັນ ການຕົບແຕ່ງພາຍໃນຫ້ອງການດ້ວຍສີຂາວຈະເຮັດໃຫ້ເບີ່ງແລ້ວມີຄວາມສະອາດຕາແຕ່ວ່າສີຂາວຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮູ້ສືກເບື່ອໄດ້ງ່າຍ. ການເພີ່ມສີສັນພາຍໃນຫ້ອງການຈະເຮັດໃຫ້ກະຕຸ້ນການເຮັດວຽກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຄິດສ້າງສັນເວລາແນມໄປເຫັນໂຕະ, ຕັ້່ງທີ່ມີສີສັນສະດຸດຕາ ຫລື ຈະເປັນການອອກແບບອອກແບບດ້ວຍການທາສີຝາໃຫ້ງາມ ກໍ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຫ້ອງການມີຊີວິດຊີວາ. ການແຕ່ງຫ້ອງດ້ວຍສີທີ່ສົດໃສຈະຊ່ວຍກະຕຸ້ນສະຫມອງໃຫ້ມີຄວາມຕື່ນຕົວ ຢາກເຮັດວຽກຢູ່ຕະຫລອດເວລາ.

ສໍາລັບບໍລິສັດທີ່ຕ້ອງການຄວາມຄິດສ້າງສັນ, ການປະສົມສີ ແມ່ນ ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ປະທັບໃຈຫຼາຍ. ສີທີ່ໂດດເດັ່ນຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ຄົນມີຊີວິດຊີວາ ແລະ ຄວາມຄິດສ້າງສັນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບໍ່ແມ່ນທຸກໆສີແມ່ນມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ແຕ່ທ່ານຕ້ອງການການປະສົມປະສານສີເພື່ອສ້າງຄວາມກົມກຽວສະເຫມີ. ຫຼີກລ້ຽງການປະສົມສີຫຼາຍເກີນໄປໃນລັກສະນະທີ່ສັບສົນ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສັບສົນແລະຜົນກະທົບຕໍ່ຂະບວນການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານ. ສີມັກຈະຖືກປະຕິບັດເປັນສີເອກະລັກຂອງຍີ່ຫໍ້, ເຊັ່ນ: ສີທີ່ມີຢູ່ໃນໂລໂກ້ຂອງທຸລະກິດ.

ປະທັບໃຈ, ສີທີ່ສ້າງສັນ

3. ພື້ນທີ່ຜ່ອນຄາຍ

ເມີ່ດຍຸກທີ່ຫ້ອງການຈະມີພຽງແຕ່ ໂຕະ,ຕັ່ງ ຄອມພີວເຕີ ແລ້ວ ເນື່ອງຈາກພະນັກງານຕ້ອງເຮັດວຽກມື້ລະ 8ຊົ່ວໂມງໃນຫ້ອງການ. ດັ້່ງນັ້ນ, ລອງປ່ຽນຫ້ອງການທີ່ມີຄວາມເຄັ່ງຕືງໃຫ້ມີມຸມຜ່ອນຄາຍ ໃຫ້ຄ້າຍກັບການຢູ່ເຮືອນດ້ວຍການວາງ ໂຕະປີງປ໊ອງ,ໂຕະຕີສະນຸກເກີ ມຸມໂຊຟານັ່ງຫລີ້ນ ມຸມກີນການເຟ ວາງເຄື່ອງຫລ້ນເກມ. ນອກຈາກຈະເປັນການພັກສະຫນອງແລ້ວ ຍັງສາ້ງຄວາມສາມັກຄີໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໃນຫ້ອງການ ຊ່ວຍລົດຜ່ອນຄາມເຄັ່ງຕືງທີ່ເກີດຈາກການເຮັດວຽກໄດ້ຫລາຍພໍສົມຄວນ

4. ການເລືອກເຟີນີເຈີທີ່ສະບາຍ

office ີນໂດຣມ ແມ່ນພະຍາດທີ່ມັກເກີດຂື້ນກັບຄົນກຳລັງເຮັດວຽກໃນປະຈຸບັນ. ນອກຈາກຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເຈັບປວດຕົນໂຕແລ້ວຍັງສົ່ງຜົນຕໍ່ປະສິທິພາບໃນການເຮັດວຽກອີກດ້ວຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີ້ແມ່ນທ່ານຄວນເລືອກ ເຟີນິເຈີທີ່ສາມາດຮອງຮັບສະລີລະຮາ່ງກາຍໄດ້ຢ່າງເຫມາະສົມເຊັ່ນ: ຕັ້່ງສຳລັບການນັ່ງເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແບບສະບາຍໆ, ໂຕະ ທີ່ສາມາດຢືນເຮັດວຽກໄດ້ເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານໄດ້ຍືດໂຕເວລາເຮັດວຽກດົນ ຫລືມຸມເຮັດວຽກແບບ ຟຮີສະຕາຍສຳລັບໃຫ້ພະນັກງານໄດ້ນັ່ງປະຊຸມ ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຊີ່ງກັນ ແລະ ກັນເປັນຕົ້ນ.ນອກຈາກພວກເຮົາແລ້ວ, ຫ້ອງການ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ໂຕະ, ຄວນສະອາດສະເໝີ, ບໍ່ມີຂີ້ເຫຍື້ອ, ຫ້າມຖິ້ມສິ່ງຂອງຕ່າງໆ. ພື້ນທີ່ເຮັດວຽກທີ່ສະອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຮູ້ສຶກດີຂຶ້ນໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງມື້.

5. ແສງໄຟ 

ອຸປະກອນທີ່ມີລະບົບແສງສະຫວ່າງທີ່ພຽງພໍສາມາດກະຕຸ້ນການຢາກເຮັດວຽກໄດ້ 10% ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກ 30%.ພື້ນທີ່ທີ່ມືດ, ແຄບຈະເຮັດໃຫ້ພະນັກງານເອງບໍ່ສະບາຍໃນເວລາເຮັດວຽກ. ພື້ນທີ່ເຮັດວຽກທີ່ດີທີ່ສຸດຄວນມີປ່ອງຢ້ຽມ ແລະ ປະຕູແກ້ວຫຼາຍເພື່ອໃຫ້ມີແສງສະຫວ່າງພຽງພໍສໍາລັບຫ້ອງການ.

6. ຕົກແຕ່ງດ້ວຍຕົ້ນໄມ້ສີຂຽວ

ຕົ້້ນໄມ້ຈະຊ່ວຍເພີມຄວາມສົດຊື່ນ ມີຊີວິດຊີວາໃຫ້ແກ່ອອ້ບຟິດພ້ອມກັບເປັນບ່ອນພັກສາຍຕາເພື່ອຜ່ອນຄາຍສະຫມອງ ເວລາເຫມື່ອຈາກາເຮັດວຽກ ຫາກມີພື່ນທີ່ບໍ່ຫລາຍ ອາດຈະແບ່ງບາງພື້ນທີ່ຕົບແຕ່ງກະຖັງຕິດຝາ. ຕົ້ນໄມ້ມີຜົນໃນການກັ່ນຕອງອາກາດ, ການກັ່ນຕອງຂີ້ຝຸ່ນ ເກືອບທຸກຫ້ອງການໃຊ້ຕົ້ນໄມ້ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ເຮັດວຽກ. ນອກເໜືອໄປຈາກ ຕົ້ນໄມ້ສີຂຽວ, ຍັງສາມາດປູກດອກໄມ້ນ້ອຍໆຢູ່ໂຕະຂອງເຈົ້າໄດ້. ການເບິ່ງດອກໄມ້ເປັນວິທີທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນທາງຈິດໃຈ ແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເມື່ອຍລ້າຂອງຕາທີ່ເກີດຈາກການເບິ່ງຄອມພິວເຕີຂອງພະນັກງານເຮັດວຽກໃນຫ້ອງການ.

7. ການສະແດງສິລະປະຝາ ຫລື ກຳແພງ 

ຮູບແຕ້ມຝາທີ່ໃຊ້ສໍາລັບຫ້ອງການແມ່ນຄວາມຄິດໃຫມ່, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຮູບແຕ້ມສິລະປະ ເຊີງມັນມີຜົນກະທົບຂອງການຄວບຄຸມອາລົມ ແລະ ອາລົມທີ່ດີໃນເວລາທີ່ເຮັດວຽກ. ໃນເວລາທີ່ເລືອກທີ່ຈະແຕ້ມຮູບຢູ່ຝາ ຫລື ກຳແພງ, ພິຈາລະນາເລືອກສີ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ບໍລິສັດຂອງທ່ານ ຫຼື ຫມາຍຄວາມວ່າບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ສໍາຄັນກັບບໍລິສັດໂດຍລວມ.

8. ປະຕິທິນໂຕະ

ວິທີທີ່ງ່າຍກວ່າໃນການຕົບແຕ່ງໂຕະຂອງທ່ານແມ່ນການໃຊ້ປະຕິທິນຂອງໂຕະ. ປະຕິທິນເດັສທັອບສາມາດໃຊ້ເພື່ອໝາຍເຫດການສຳຄັນທີ່ຈະມາເຖິງໃນບໍລິສັດ ຫຼືສຳລັບຕົວເອງ. ສ້າງສັນຫຼາຍຂຶ້ນດ້ວຍປະຕິທິນເດັສທັອບເມື່ອພິມຮູບຂອງເຈົ້າ ແລະຄົນທີ່ທ່ານຮັກໃສ່ປະຕິທິນ.

ຕອບກັບ

ເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້ ບ່ອນທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຖືກຫມາຍໄວ້ *

error: Bản quyền thuộc về Sabaideehome